آزمون دان پنج و شش جودو

 

به پیشنهاد معاونت جودو آزمون ارتقاء درجه دان چهار به پنج و پنج به شش جودو اتحادیه که بر اساس تقویم مصوب معاونت در اواخر آبان ماه برگزار می شد، جمعه گذشته به میزبانی نمایندگی اتحادیه در استان تهران برگزار گردید.

این آزمون با حضور جودو کاران عضو اتحادیه و تحت پوشش کمیته آزمون معاونت جودو برگزار گریدد.

/ 0 نظر / 19 بازدید