پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

نخستین گواهینامه های مربیگری-داوری بین المللی ساواته صادر گردید.

 نخستین گواهینامه های مربیگری-داوری بین المللی ساواته صادر گردید.        به گزارش ساواته نیوز، به پیشنهاد انجمن ساواته ایران اولین نهاد رسمی ساواته در ایران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید