پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

گرامیداشت تیم ملی فول کنتاکت جمهوری اسلامی ایران

گرامیداشت تیم ملی فول کنتاکت جمهوری اسلامی ایران، اعزامی به رقابت های قهرمانی اروپا؛  به سرمربی گری استاد بزرگ حسین پرهیزکاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

ضرورت نظارت بر روابط آزاد، تفکیک جنسیتی در ورزش های رزمی

ضرورت نظارت بر روابط آزاد و نامشروع  تفکیک جنسیتی در ورزش های رزمی، عامل عدم غوطه وری در زندگی فاسد   یادداشت: جواد مشیری/ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید