پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

سید علی حق شناس:دو شغله ها و متخصص نماها باید از ورزش ایران کنار روند.

  سید علی حق شناس: دو شغله ها و متخصص نماها باید از ورزش ایران کنار روند. (۴/۱۰/۱۳۸۷ ) مخالفت با حضور سازمانهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید