پست های ارسال شده در دی سال 1389

برای چهار سال دیگر، حق شناس رییس جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش ماند.

مجمع عمومی جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران جهت انتخاب رییس،نایب رییس، خزانه دار و بازرس امروز در محل سالن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید