مربی گری کونگ فو توآ بوشهر

با تأئید معاونت کونگ فو توآ، یک دوره مربی گری درجه سه کونگ فو توآ  در بوشهر برگزار شد.

این دوره به میزبانی نمایندگی اتحادیه در استان و با شرکت واجدین شرایط برگزار گردید.

 
/ 0 نظر / 28 بازدید