آزمون دان پنج کیوکوشین بانوان

یک دوره آزمون ارتقاء درجه کیوکوشین از دان چهار به پنج ویژه بانوان در اصفهان برگزار شد.

این آزمون با تأیید معاونت فنی و تحت پوشش نمایندگی استان اصفهان در تاریخ 25/06/96 برگزار گردید.

/ 0 نظر / 17 بازدید